Subscribe Youtube - Phrapradaeng Channel

วีดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
ศพอ.พระประแดง หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพและอาชีพสำหรับคนพิการ
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ ในงาน ICONSIAM World of Gifts 2021
Card image cap
รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ศพอ.พระประแดง
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ต้อนรับประธานรัฐสภาและผู้บริหารกระทรวง พม. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ให้การต้อนรับ อพก. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานฝึกอาชีพให้กับคนพิการ
Card image cap
ศพอ.พระประแดง นำผู้รับการฝึกอาชีพอายุระหว่าง 12-18 ปี เข้ารับวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิด-19
Card image cap
กิจกรรมเกษตรบำบัด ของ ศพอ.พระประแดง
Card image cap
ศพอ.พระประแดง จัดกิจกรรม "เปิดตำราพัฒนาจิต วิชาธรรมภาคปฏิบัติ กับวิถีชีวิต New Normal"

เอกสารประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของศูนย์พัฒนา ศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New

ศพอ.พระประแดง ลงพื้นที่ติดตามคนพิการในสถานประกอบการ นายอาทิตย์ New

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร จํานวน ๑ แห่ง ของศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New

ศพอ.พระประแดง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ศพอ.พระประแดง ลงพื้นที่ติดตามคนพิการในสถานประกอบการ

ศพอ.พระประแดง ลงพื้นที่ติดตามคนพิการในสถานประกอบการ น้องเต้ และน้องอิสมัน

ศพอ.พระประแดง ร่วมกับ ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนพิการ

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

การให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ

หน่วยงานที่เกียวข้อง