Subscribe Youtube - Phrapradaeng Channel

วีดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ศพอ.พระประแดง
Card image cap
พม.-พก. รับคนพิการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 เข้าสถานรองรับผู้ได้รับผลกระทบ ศพอ.พระประแดง
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ต้อนรับประธานรัฐสภาและผู้บริหารกระทรวง พม. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ให้การต้อนรับ อพก. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานฝึกอาชีพให้กับคนพิการ
Card image cap
ศพอ.พระประแดง นำผู้รับการฝึกอาชีพอายุระหว่าง 12-18 ปี เข้ารับวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิด-19
Card image cap
กิจกรรมเกษตรบำบัด ของ ศพอ.พระประแดง
Card image cap
ศพอ.พระประแดง จัดกิจกรรม "เปิดตำราพัฒนาจิต วิชาธรรมภาคปฏิบัติ กับวิถีชีวิต New Normal"
Card image cap
ศพอ.พระประแดง หารือแนวทางการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

เอกสารประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน New

นำผู้รับ การฝึกอาชีพเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 จำนวน 12 คน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ศพอ.พระประแดง นำผู้รับการฝึกอาชีพเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ป้องกันโควิด 19 New

ศพอ.พระประแดง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็ม 2 New

ศพอ.พระประแดง ประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงาน

กิจกรรมเกษตรบำบัดของ ศพอ.พระประแดง

ศพอ.พระประแดง พ่นแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อในหน่วยงาน

ศพอ.พระประแดง ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้รับการฝึกอาชีพ

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

การให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ

หน่วยงานที่เกียวข้อง