Subscribe Youtube - Phrapradaeng Channel

วีดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ศพอ.พระประแดง
Card image cap
พม.-พก. รับคนพิการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 เข้าสถานรองรับผู้ได้รับผลกระทบ ศพอ.พระประแดง
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ต้อนรับประธานรัฐสภาและผู้บริหารกระทรวง พม. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ให้การต้อนรับ อพก. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานฝึกอาชีพให้กับคนพิการ
Card image cap
ศพอ.พระประแดง นำผู้รับการฝึกอาชีพอายุระหว่าง 12-18 ปี เข้ารับวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิด-19
Card image cap
กิจกรรมเกษตรบำบัด ของ ศพอ.พระประแดง
Card image cap
ศพอ.พระประแดง จัดกิจกรรม "เปิดตำราพัฒนาจิต วิชาธรรมภาคปฏิบัติ กับวิถีชีวิต New Normal"
Card image cap
ศพอ.พระประแดง หารือแนวทางการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

เอกสารประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของศูนย์พัฒนา ศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New

ศพอ.พระประแดง ลงพื้นที่ติดตามคนพิการในสถานประกอบการ นายอาทิตย์ New

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร จํานวน ๑ แห่ง ของศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New

ศพอ.พระประแดง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ศพอ.พระประแดง ลงพื้นที่ติดตามคนพิการในสถานประกอบการ

ศพอ.พระประแดง ลงพื้นที่ติดตามคนพิการในสถานประกอบการ น้องเต้ และน้องอิสมัน

ศพอ.พระประแดง ร่วมกับ ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนพิการ

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

การให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ

หน่วยงานที่เกียวข้อง