Subscribe Youtube - Phrapradaeng Channel

วีดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
รายงานประจำปี 2565
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพ ในงานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดลาดปลาเค้า
Card image cap
เพียงดาวน์โหลด แอปบัตรคนพิการดิจิทัล รับสิทธิ์ทันที
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 และออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ร่วมกับสถานประกอบการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการฝึกอาชีพและการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการคนพิการฯ
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ส่งคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ ตามมาตรา 33
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ลดความเหลื่อมล้ำ : ด้วยการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และส่งมอบ Chat bot น้องแบ่งปัน"

เอกสารประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัตุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) New

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) New

ศพอ.พระประแดง ให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” New

ศพอ.พระประแดง ร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณธ์ ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลิตภัณฑ์สวยๆ จากการฝึกอาชีพของคนพิการ

One Home พม.สมุทรปราการ ร่วมโครงการ “HOW TO ทิ้ง” โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

ศพอ.พระประแดง ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

การให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ

หน่วยงานที่เกียวข้อง