Subscribe Youtube - Phrapradaeng Channel

วีดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
ศพอ.พระประแดง ร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพ ในงานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดลาดปลาเค้า
Card image cap
เพียงดาวน์โหลด แอปบัตรคนพิการดิจิทัล รับสิทธิ์ทันที
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 และออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ร่วมกับสถานประกอบการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการฝึกอาชีพและการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการคนพิการฯ
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ส่งคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ ตามมาตรา 33
Card image cap
ศพอ.พระประแดง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ลดความเหลื่อมล้ำ : ด้วยการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และส่งมอบ Chat bot น้องแบ่งปัน"
Card image cap
ศพอ.พระประแดง จัดกิจกรรม “กีฬาและนันทนาการ ศพอ.พระประแดง เกมส์” ให้กับผู้รับการฝึกอาชีพ

เอกสารประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของศูนย์พัฒนา ศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New

ศพอ.พระประแดง ลงพื้นที่ติดตามคนพิการในสถานประกอบการ นายอาทิตย์ New

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร จํานวน ๑ แห่ง ของศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New

ศพอ.พระประแดง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ศพอ.พระประแดง ลงพื้นที่ติดตามคนพิการในสถานประกอบการ

ศพอ.พระประแดง ลงพื้นที่ติดตามคนพิการในสถานประกอบการ น้องเต้ และน้องอิสมัน

ศพอ.พระประแดง ร่วมกับ ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนพิการ

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

การให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ

หน่วยงานที่เกียวข้อง