การติดต่อ


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 50 ม.7 ซ.เพชรหึงส์ 6 ถ.เพชรหึงส์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-462-5008