แผนกไอทีคอมพิวเตอร์

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

การเรียนรู้ฝึกอาชีพ -พิมพ์สัมผัส เรียนรู้วิธีการใช้แป้นพิมพ์ อย่างถูกวิธี -การใช้งานInternet สืบค้นข้อมูล การเขียนBlog -การใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น -การซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แผนกหัตถกรรมหนัง

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

การเรียนรู้ฝึกอาชีพ -การใช้จักรอุตสาหกรรม -การสร้างงานหัตถกรรมเครื่องหนัง -การดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอย่างถูกวิธี

แผนกแฟชั่นดีไซน์

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

การเรียนรู้ฝึกอาชีพ -เรียนรู้งานศิลปะ และการประยุกต์ใช้ในการ

สวัสดิการ

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap