ศูนย์บริการคนพิการสาขา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กำหนดให้หน่วยนงานในสังกัดกรมฯ จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสาขา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ดำเนินการในลักษณะ .ศูนย์บริการใกล้ตัวใกล้ใจสำหรับคนพิการ. เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่พึงจะได้รับตามกฏหมาย ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง เป็นหน่วยงาน 1 ใน 12 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสาขา เปิดบริการ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ให้สามารถเช้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap