ให้ความรู้เรื่องความสำคัญ ของวันที่ 5 ธันวาคม

ให้ความรู้เรื่องความสำคัญ ของวันที่ 5 ธันวาคม

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2018 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิตให้ความรู้เรื่องความสำคัญ ของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

แบ่งปัน