งานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

งานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมาย นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงและทำความสะอาดเส้นทางปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ ลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์

แบ่งปัน