โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง นำทีมเจ้าหน้าที่ครูฝึกอาชีพศพอ.พระประแดง และหน่วยงาน One Home เข้าร่วมจัดกิจกรรม บริการฝึกอาชีพหัตถกรรมเครื่องหนังให้แก่ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลบางเสาธง

แบ่งปัน