ขอบเขตของงาน (Terms of Refernce : TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนชาย จำนวน 1 หลัง ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Refernce : TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนชาย จำนวน 1 หลัง ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

แบ่งปัน