วันมาฆบูชา ณ วัดคันลัด

วันมาฆบูชา ณ วัดคันลัด

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ ร่วมสุขสมสกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนา ทักษะชีวิต และเจ้าหน้าที่ นำผู้รับการฝึกอาชีพ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดคันลัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

แบ่งปัน