ซักซ้อมการเลือกตั้งล่วงหน้า

ซักซ้อมการเลือกตั้งล่วงหน้า

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำผู้รับการฝึกอาชีพที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งในเขตและนอกเขต ซักซ้อมการเลือกตั้งล่วงหน้า ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง โดยมี นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

แบ่งปัน