พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำ

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำ

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำ ระหว่างวันที่ 25- 29 มีนาคม 2562 โดยมี นางวิมลพรรณ กุญแจทอง ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการพระประแดง นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการพระประแดง

แบ่งปัน