งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันพุธที่ 24 เมษายน 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

แบ่งปัน