เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานจังหวัดสมุทรปราการ

เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการพระประแดง เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อ เป็นปฐมฤกษ์ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ”ณ บริเวณสวนหย่อม หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

แบ่งปัน