พิธีปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มงคลประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิธีปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มงคลประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

แบ่งปัน