พิธี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิธี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพ ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนาม ถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

...

แบ่งปัน