ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 8/2562

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 8/2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

แบ่งปัน