พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

แบ่งปัน