ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2562 และมอบหมาย ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 48 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2562 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 มอบหมายนายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนายเทียนชัย เปียแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ ลงพื้นที่ อบต.บางกอบัว และ อบต.บางน้ำผึ้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการ

แบ่งปัน