ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019 ข่าวโดย บุญตุ้ม ศรีชุมพวง

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2562 และมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 48 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2562 มอบหมายนางกัลยา บุญลาโภ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ระดับ 3 และนางธัญพร ขวัญเขียว ช่วยปฏิบัติงาน พี่เลี้ยง ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคนพิการ

แบ่งปัน