ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 ข่าวโดย บุญตุ้ม ศรีชุมพวง

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ และมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๔๘ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ถึง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มอบหมาย นายก้าว ศรีสมวงษ์ นักพัฒนาสังคม (จ้างเหมากองทุน) และนางสุภาพร ไกรมณี ช่วยปฏิบัติงานพนักงานประกอบอาหาร ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง และเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการ

แบ่งปัน