ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2019 ข่าวโดย บุญตุ้ม ศรีชุมพวง

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ และมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๔๘ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ถึง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มอบหมาย นายสุจิต พรหมเฮียง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ระดับ ๓ และนางสาวพรวิมล สิงหรา เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา และเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการ

แบ่งปัน