ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร Korea Employment Agency for the Disabled (KEAD)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร Korea Employment Agency for the Disabled (KEAD)

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2019 ข่าวโดย บุญตุ้ม ศรีชุมพวง

แบ่งปัน