เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค(e-bidding)

แบ่งปัน