ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทิญา เข้าปรึกษาหารือ ในโครงการจัดกิจกรรม CSR ให้ผู้รับการฝึกอาชีพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทิญา เข้าปรึกษาหารือ ในโครงการจัดกิจกรรม CSR ให้ผู้รับการฝึกอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

แบ่งปัน